Nieuws

07-05-2019 10:12

Zoals we ieder jaar tijdens de algemene ledenvergadering melden, bestaat er een kans dat een aantal sloepen tijdens het seizoen een herindeling kunnen ondergaan. Deze herindeling vinden wij noodzakelijk voor het zo eerlijk mogelijk houden van de competitie per klasse. Het betreft dan sloepen waarbij is gebleken dat de resultaten van deze sloepen duidelijk niet passen bij de resultaten van de overige sloepen uit de betreffende klasse. Zie hiervoor ook artikel 4.4.1 uit het FSN wedstrijdreglement. Gelukkig is het aantal sloepen welke een herindeling moeten ondergaan erg klein. Dit is vooral te danken aan het feit dat de klasseindeling gedaan wordt op basis van de getoonde resultaten uit het voorgaande jaar. Hierdoor is het overgrote deel van de actieve sloepen meteen goed ingedeeld. Echter er zijn nog altijd een aantal sloepen waarvan we geen of te weinig gegevens hebben of sloepen die als gevolg van een aanpassing andere resultaten laten zien dan de wedstrijdcommissie op voorhand had berekend. Voor deze slopen is een herindeling dus noodzakelijk.

De sloepen waarbij een herindeling van toepassing is, hebben bericht gekregen. Bij zowel de heren als de dames betreft het sloepen die promoveren vanuit de eerste of tweede klasse. Bij de heren gaat het om de sloepen: Schone Waardin en  Mooder Maas (beide sloepen promoveren naar de heren 1e klasse) 

Bij de dames gaat het om de sloepen Sloepweesje, Lyts Frisia  en Vrouwe Geertruida (deze sloepen promoveren naar de dames hoofdklasse)

In totaal betreft het dus 5 sloepen. We realiseren ons terdege dat deze verschuiving voor zowel de betreffende sloepen als de sloepen uit hun oude of nieuwe klasse, enige aanpassing vergt. Echter we zijn van mening dat deze maatregel bij draagt aan de eerlijkheid en de spanning in de competitie. Uiteraard zal de wedstrijdcommissie ervoor zorgen dat de klasseindeling aangepast wordt en de puntentelling in de tussenstand up to date gemaakt zal worden.

We wensen jullie een sportieve voortzetting van jullie roeiseizoen 2019!

Met vriendelijke groet namens de leden van de wedstrijdcommissie.

 
11-04-2019 06:10

De volledige klasseindeling per 11 april inclusief een uitleg over de klasseindeling staan hier >>

01-04-2019 06:24

Het sloepenregister van 31 maart 2019 is te downloaden op federatiesloeproeien.nl/downloads/

De file voor FSNuitslag! laat nog een paar dagen op zich wachten omdat daarin ook de klassenindeling wordt verwerkt. 

18-03-2019 21:03
Beste sloeproei(st)ers, 
 
Hier volgt een kort verslag van de sleepweekenden, die net als in 2018 in het teken stonden van slechte weersomstandigheden. Mede door de grote inzet en flexibiliteit van de teams en vele vrijwilligers hebben we ondanks deze tegenslag toch vele sloepen gesleept, maar ook teams moeten teleurstellen omdat ze voor niets de lange reis naar Stavoren hadden gemaakt. Diverse sloepen hebben dispensatie gekregen, en mogen dit seizoen varen met de huidige sleepwaarden. 
 
Verloop sleepweekenden 2019
 
1e weekend 2/3 maart
Vrijdag opbouwen, zaterdag prima weer om te slepen, zondagochtend ook. Zondagmiddag afgelast wegens te harde wind. Deze sloepen doorgeschoven naar volgende vrijdag en zondag.
 
2e weekend 8/9/10 maart
Vrijdag prima weer, goed verlopen.
Zaterdag wederom afgelast wegens harde wind. Besloten om zondag een uur eerder te beginnen en langer door te gaan. De overige sloepen naar volgende zaterdag verschoven. Voor 7 sloepen dispensatie, deze kwamen alleen omdat Cw-waarde verlopen was, verder geen relevante aanpassingen.
Dit zijn: Evert Deddes, Pollux, Brand, Mooder Maas, Laura G, De Mac en Maarten H. Tromp
 
Reserveweekend 16 maart
Wederom om 7 uur begonnen omdat weersvoorspelling voor de middag vanaf ca 12 uur ongunstig was. Van 7 tot bijna 10 uur verloopt het slepen voorspoedig. Stormweer komt dan ineens opzetten met golven in het kanaal. Slepen niet meer mogelijk. 
 
Laatste 5 sloepen met diverse slepen kunnen helaas niet gesleept worden. Wel zijn ze gewogen en gemeten. Ook deze sloepen krijgen dispensatie. Dit zijn: 8 Beaufort, Van Ommeren, HoutmanDe Rijp en Kerwood.
 
Met de contactpersonen van deze sloepen zijn afspraken gemaakt, wedstrijd commissies krijgen hiervan bericht.
 
Eventuele vragen kunnen gericht worden aan skc@federatiesloeproeien.nl
 
Het bijgewerkte sloepenregister met nieuwe Cw-krommen zal voor eind maart worden gepubliceerd.
 
Namens SKC FSN, 
Yvonne Hoeboer
 
Onderdelen 1 - 4 van 185
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Nieuwsbrief ontvangen?