FSN nummerplaatje

17-10-2018 11:20
Aan alle FSN leden,
 
In het technisch reglement staat genoemd dat het FSN nummerplaatje als bewijs van lidmaatschap goed zichtbaar gemonteerd hoort te zijn in de sloep.
Dit FSN nummerplaatje is uitgereikt bij de eerste sleepproef van de sloep.
Als dit plaatje niet meer aanwezig is dient het vervangen te worden. Een vervangend plaatje mag men zelf laten maken. 
Via de FSN kan dit messing plaatje nabesteld worden tegen een kostprijsvergoeding van € 20,00.
Bestelling kan via skc@federatiesloeproeien.nl, met vermelding sloepnaam, FSN nummer, contactpersoon en emailadres.
 
met vriendelijke groet, Yvonne
namens FSN SKC