Nieuwe Puntentelling

 

De wedstrijdcommissie wil tijdens de ALV in 2020 een nieuw puntentelling systeem en een ruimer nominatie beleid als voorstel aan de vergadering voorleggen. Deze pagina is ter informatie.

In het nieuwe puntentellingssysteem krijgt de winnende sloep zoveel punten als dat er deelnemers in die klasse aan de wedstrijd deelnemen. Als er b.v. 20 sloepen in een bepaalde klasse deelnemen aan een wedstrijd, dan krijgt de winnaar 20 punten, nummer 2, 19 punten enz.

In het nieuwe nominatie beleid worden alle FSN wedstrijden genomineerd en de resultaten van de 6 beste wedstrijden tellen mee voor het eindresultaat. Grachtenraces tellen voor de hoofdklasse niet mee.

Voordelen van bovenstaande veranderingen zijn :
Omdat de nominaties veel ruimer zijn hoeven teams niet meer aan vooraf vastgestelde wedstrijden mee te doen en kunnen teams naar eigen inzicht en behoefte inschrijven voor wedstrijden. Teams met meerdere teams in dezelfde sloep hebben meer flexibiliteit t.a.v. wedstrijdkeuze.
De competitie blijft tot aan de laatste wedstrijd spannend en tactische overwegingen moeten aangepast worden aan de nieuwe systemen.

Nadelen :
Organisaties van wedstrijden met veel deelnemers capaciteit zullen wellicht in het voordeel komen t.o.v. wedstrijden met gelimiteerde capaciteit. De inschrijving kan later op gang komen, echter de regels rond de sluiting van de inschrijving blijven echter van toepassing. Sloepen zullen lokale (in de buurt)  wedstrijden mogelijk de voorkeur geven.

Klassement 2019 volgens de voorgestelde nieuwe puntentelling kun je hier downloaden.

 Tussenstand 2019 Nieuwe Telling

 Deze puntentelling is nog zonder het bredere nominatiebeleid.

Omdat het hier voorstel betreft en daarmee open staat voor aanpassingen, zijn vragen, opmerkingen en/of suggesties over het nieuwe systeem zeer welkom op wedstrijdcommissie@federatiesloeproeien.nl